Mưa rơi khắp nẻo đường

Mịt mù mây giăng lối

Trong từng cơn gió thổi

Nghe buốt giá đang về.

Tình yêu thương bạn bè

Ấm trong ngôi nhà nhỏ

Gom cọng rơm ngọn cỏ

Bên hang đá đơn hèn.

Thắp sáng lên ánh đèn

Cho nghĩa tình ấm áp…

Xem tiếp ...