Con đây quá nhỏ bé

Bên hang đá đơn hèn

Như em bé mon men

Nép mình xa xa ngắm.

Con đây nhỏ bé lắm

Chưa thấy Chúa bao giờ

Có chỉ là trong mơ

Có một lần gặp Chúa.

Người yêu con muôn thuở

Trên núi cao ngút ngàn

Đôi tay ấm bình an

Ôm con vào lồng ngực.

Ngài yêu con hết mực

Không giống như mọi ngày

Trên khóe mắt cay cay

Nơi gian trần giả tạo.

Những hang đá cao cao

Vạn ánh đèn nhấp nháy

Người cao sang đầy dẫy

Đua nhau bấm máy hình.

Có ít người đọc kinh

Trong suy tư thầm lặng

Chắc Giêsu đang lạnh

Trong hang mấy con lừa.

Trên cánh đồng ngày xưa

Chú mục đồng canh thức

Mấy vị vua chầu chực

Bên Con Chúa giáng trần.

Con đứng ở ngoài sân

Ngôi thánh đường chói sáng

Đi bên con mấy bạn

Nơi thôn xóm đơn hèn.

Ước mơ những bóng đèn

Nơi nhà sàn thắp sáng

Con sẽ cùng bầu bạn

Qùy bên Chúa đêm này.

12/12/2016

Vũ Năng