Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

phongthanh02

ĐGH Phanxicô đã tuyên bố quyết định này trong Công Nghị Hồng Y đầu tiên do Ngài triệu tập lúc 10 giờ sáng 30.09.2013 tại Vatican.

Hai vị Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II đã được tôn phong Hiển Thánh vào ngày 27.04.2014, Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, tại Rôma.

Chúa nhật 27.04.2014 thật là một ngày đặc biệt trong lịch sử Giáo Hội. Giới báo chí gọi là ”Chúa nhật 4 Giáo Hoàng”. Lần đầu tiên hai vị Giáo Hoàng cùng được tôn phong hiển thánh trong một buổi lễ và lần đầu tiên hai vị Giáo Hoàng cùng hiện diện trong buổi lễ: ĐGH Phanxicô và Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

“Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, để tuyên dương đức tin Công Giáo và tăng tiến đời sống Kitô, với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và của chúng tôi, sau khi suy nghĩ chín chắn, nhiều lần khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em chúng tôi trong hàng Giám Mục, chúng tôi tuyên bố và xác định Chân Phước Gioan XXIII và Gioan Phaolô II là Hiển Thánh, và chúng tôi ghi tên các Ngài vào sổ bộ các Thánh và qui định rằng trong toàn thể Giáo Hội, các Ngài được được tôn kính với lòng sùng mộ nơi Các Thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

danghoaCũng là một sự trùng hợp cho Cộng Đoàn Wiesbaden, đặc biệt cho các em DÂNG HOA (Đội Nhỏ) ở Wiesbaden. Dâng Hoa 2 lần trong ngày Chúa nhật 27.04.2014: Buổi sáng, 11giờ45 trong Thánh Lễ của Cộng Đoàn và buổi trưa, tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa vào lúc 15:00 giờ.

Cộng Đoàn chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội 2 vị thánh mới: Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Nguyện xin Hồng Ân Thiên Chúa tuôn đổ trên tất cả chúng con và nguyện xin Ngài luôn mãi đồng hành cùng Cộng Đoàn chúng con.

QDB