Trong chuyện ngụ ngôn việt Nam có kể chuyện một ngươì bị mất cái Rìu (bổ củi). Ông ta nghi ngờ người hàng xóm lấy cắp. Vì thế ông khoét một lỗ ở hàng rào và ngày đêm quan sát người hàng xóm. Đúng là nó ăn trộm cái Rìu của mình rồi! coi kìa, nó đi đứng như kiểu đi của thằng ăn trộm! Nó nằm theo kiểu nằm của thằng ăn trộm! nó ăn uống như thằng ăn trộm ăn uống! nó ngủ như kiểu thằng ăn trộm ngủ! Nó nấu cơm như kiểu thằng ăn trộm nấu cơm! Đúng là nó!
Thế nhưng sau vài ngày ông ta tình cờ tìm thấy cái Rìu trong bếp nhà ông ta. Ông ta nhìn qua lỗ hở và thấy người hàng xóm cử động rất bình thường: nó đi đứng không phải kiểu của thằng ăn trộm, nó nằm không phải kiểu thằng ăn trộm, nó ăn uống không như thằng ăn trộm, nó ngủ không giống như thằng ăn trộm ngủ, nó nấu cơm không giống như thằng ăn trộm nấu cơm!
Chúng ta nhìn thấy người khác theo cái Tâm của chúng ta. Nếu chúng ta có cái Tâm tốt chúng ta sẽ nhìn thấy điều tốt nơi người khác. Thánh Don Bosco đã căn dặn các thanh thiếu niên của ngài như sau: „các con phải tránh xa như tránh bệnh dịch cái thói quen cắt nghĩa xấu các việc lành và việc đạo đức của người khác. Các con không thể biết mình sẽ phải đền bao nhiêu cho đủ các thiệt hại do tội ác này gây nên.“ Tất cả do từ con tim mà ra. Chúng ta không thể giúp đõ ai nếu chúng ta cứ nói xấu về họ. Chúng ta không thể nói tốt cho ai nếu chúng ta cứ nghĩ điều xấu. Vì thế để sống đời sống một người Kitô hữu bình thường, chúng ta phải bắt đầu bằng con tim của mình: luôn luôn Nghĩ Tốt, Nói Hay và Làm Lành cho Tất Cả mọi người..