... Trong niềm tin, chúng ta biết rằng khi gặp gỡ và tiếp đón nhau là chúng ta cũng đang gặp gỡ và tiếp đón chính Chúa. Bởi đó, bước vào Mùa Chay và Mùa Xuân Mới này, tôi mời gọi các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm, các gia đình và đoàn thể, ngoài những việc bác ái hy sinh hãm mình vẫn thường làm trong các dịp Tết và Mùa Chay, hãy thể hiện tinh thần sám hối và củng cố con tim của mình một cách sống động qua việc bước ra khỏi những rào cản của bản thân để đến với người khác, quan tâm nâng đỡ mọi người chung quanh trong đời sống đức tin cũng như đời sống xã hội.

GM Giuse Đặng Đức Ngân

Xem tiếp ...