Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Là một phần của nghi thức kết lễ. Linh mục chủ lễ bắt đầu ban phép lành với lời chào “Chúa ở cùng anh chị em”, như đầu Thánh Lễ. Chỉ khác là đầu lễ có nhiều công thức để chào hơn; kết lễ chỉ có một cách.

Chào nhau khi gặp gỡ và khi chia tay là một việc làm tự nhiên, biểu lộ lòng mong ước giữ bền chặt mối quan hệ. Chúc lành cho ai là ước mong cho họ được phát triển mạnh mẽ, sung túc, hạnh phúc và bình an, cũng như muốn cho người đó “sống chứa chan” (Ps 133,3). Từ niềm tin vào tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa với mọi tạo vật, và vì tất cả là hồng ân, nên chúng ta xin phúc lành của Chúa. Người luôn chờ đợi, chào đón và bảo vệ chở che chúng ta trên mọi nẻo đường. Qua sự chúc phúc, con người phát hiện ra được sự trung thành đó. Quả vậy, Thiên Chúa chúc lành cho mọi tạo vật và con người (St 1,22. 28), các Tổ Phụ và con cái (St 15,19. 27,27). Chính Đức Giê-su đã sống trong niềm tin này. Người đã chúc lành cho trẻ em (Mc 10,16), các môn đệ (Lc 24, 50). Đức Giê-su đến để chúc phúc (CVTĐ 3,26) và kêu gọi các môn đệ của Người cũng nên làm vậy, ngay cả cho kẻ dữ (Lc 6,28). “Chúa ở cùng anh chị em” là một hình thức chúc lành từ Cựu Ước (Rt 2,4).