Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

03   

+    

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20.

06

 

Thứ Tư. Thánh Maria Goretti   

1 Cor 6,13-30; Gn 12, 24-26

10

+

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

11

 

Thứ Hai. Thánh Bê-nê-đíc-tô, Bổn Mạng Châu Âu.

Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

13

 

Thứ Tư. Thánh Heinrich và Kunigunde

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

15

 

Thứ Sáu.  Thánh Bô-na-ven-tu-ra

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

16

 

Thứ Bảy. Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

17

+

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

 St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42

22

 

Thứ Sáu. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính

2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18

23

 

Thứ Bảy. Thánh Bi-git-ta Thụy Điển. Bổn Mạng Châu Âu

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30

24

 

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

25

 

Thứ Hai. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26

 

Thứ Ba. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

29

 

Thứ Sáu. Thánh nữ Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27

31

+

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Gv 1,2;2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21