Xin lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

 

Sigmaringen

12g00 ngày 04.03.2018 nhà thờ St. Peter und Paul,

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Flörsheim

13g00 ngày 11.03.2018 Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Karlsruhe

14g30 ngày 18.03.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Freiburg

11g45 ngày 25.03.2018 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Flörsheim

Thứ Năm Tuần Thánh 29.03.2018: nhà thờ St. Josef;

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim

14g30 giảng thuyết

17g00 thánh Lễ với nghi thức rửa chân

Flörsheim

Thứ Sáu Tuần Thánh 30.03.2018: nhà thờ St. Gallus,

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

11g30 giảng thuyết + cơm trưa

14g00 đi đàng Thánh Giá

15g00 suy tôn thánh giá.

16g30 gặp gỡ cá nhân để linh hướng và giải tội

Flörsheim

Thứ Bảy Tuần Thánh 31.03.2018: nhà thờ St. Josef;

Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim

14g30 giờ giảng thuyết + giải lao + giảng thuyết

18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh

Breuberg

12g30 ngày 01.04.2018 nhà thờ St. Karl Boromäus, Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Frankfurt

14g30 ngày 08.04.2018 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Sigmaringen

12g00 ngày 15.04.2018 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Haiger

16:00 giờ ngày 21.04.2018 nhà thờ Herz Mariä,

Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach

Wiesbaden

11g45 ngày 22.04.2018 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Haltingen

16g00 ngày 28.04.2018 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Mannheim

14g30 ngày 29.04.2018 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Linh Mục Xito dâng lễ

Pforzheim

14g45 ngày 29.04.2018 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

Cha Tuyên Úy dâng lễ

Nothgottes

11g30 giờ ngày thứ Ba 01.05.2018

ChauSon Nothgottes 37,

65385 Rüdesheim am Rhein

Picknick cho toàn vùng

Hành Hương Banneux

11g00 Ngày 13.05.2018

Rue de L´Esplanade 57,

4141 Banneux (Sprimont), Belgien

Đại Hội

Công Giáo

Ngày 19+20+21.05.2018

Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg