Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

 

Nothgottes

11g30 giờ ngày thứ Ba 01.05.2018

ChauSon Nothgottes 37,

65385 Rüdesheim am Rhein

Picknick cho toàn vùng

Hành Hương Banneux

11g00 Ngày 13.05.2018

Rue de L´Esplanade 57,

4141 Banneux (Sprimont), Belgien

Đại Hội

Công Giáo

Ngày 19+20+21.05.2018

Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Hành Hương Speyer

10g00 ngày 27.05.2017

Nhà thờ chính tòa Speyer

Domplatz , 67346 Speyer

Frankfurt

31.05  Dự lễ Mình Máu Thánh Chúa

chung với giáo xứ Đức St. Marien

09g00 bắt đầu rước kiệu Thánh Thể từ nhiều nhà xứ

11g00 Thánh Lễ tại nhà thờ St. Anna

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Breuberg

09g00 ngày 31.05  Dự lễ Mình Máu Thánh Chúa

chung với giáo xứ Đức St. Karl Boromäus

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Wiesbaden

11g45 ngày 03.06.2018 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Frankfurt

14g30 ngày 10.06.2018 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Pforzheim

14g45 ngày 17.06.2018 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

Haiger

16g00 Ngày 23.06.2018  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Karlsruhe

14g30 ngày 24.06.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Pforzheim

10g00 ngày 01.07.2018 tại Marktplatz của Tp Pforzheim

Fest der Missionen của Giáo Hạt Pforzheim

Mannheim

14g30 ngày 15.07.2018 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Karlsruhe

11g00 ngày 22.07.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Frankfurt

14g30 ngày 26.08.2018 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen