Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

 

Pforzheim

10g00 ngày 01.07.2018 tại Marktplatz của Tp Pforzheim

Fest der Missionen của Giáo Hạt Pforzheim

Mannheim

14g30 ngày 15.07.2018 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Linh mục dòng Châu Sơn Nothgottes dâng lễ

Freiburg

11g45 ngày 15.07.2018 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Cha tuyên úy dâng lễ

Haltingen

16:00 giờ ngày 21.07.2018 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Karlsruhe

11g00 ngày 22.07.2018

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde

Moldaustr. 16, 76149 Karlsruhe

Wiesbaden

11g45 ngày 19.08.2018 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Frankfurt

14g30 ngày 26.08.2018 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Haiger

16g00 ngày 01.09.2018  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Mannheim

14g30 ngày 02.09.2018 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Frankfurt

15g30 ngày thứ Bảy 08.09.2018

Kirche Mutter vom Guten Rat

Bruckfeldstr. 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad

Karlsruhe

14g30 ngày 09.09.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Cha khách dâng lễ

Limburg

10g15 ngày 09.09.2016 Dom Zu Limburg

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg

Sigmaringen

12g00  ngày 16.09.2018  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Pforzheim

14g30 ngày 23.09.2018 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

Haltingen

16:00 giờ ngày 29.09.2018 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Freiburg

11g45 ngày 30.09.2018 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Breuberg

12g30  ngày 03.10.2018  nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad

 

Wiesbaden

11g45 ngày 07.10.2018 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

 

Frankfurt

14g30 ngày 14.10.2018 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

 

Karlsruhe

14g30  ngày 21.10.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Haiger

16g00 ngày 27.10.2018 2017  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Pforzheim

14g45 ngày 04.11.2018 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

 

Mannheim

14g30 ngày 11.11.2018 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

 Freiburg

12g15 ngày 18.11.2018 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

 

Sigmaringen

12g00  ngày 25.11.2018  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen