Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

 

Mannheim

14g30 ngày 07.04.2019 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Sigmaringen

12g00  ngày 14.04.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Flörsheim

Thứ Năm tuần thánh 18.04.19

nhà thờ St. Gallus; Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

14g30  giảng thuyết

17g00  thánh Lễ với nghi thức rửa chân

 

Flörsheim

Thứ Sáu tuần thánh 19.04.19

nhà thờ St. Gallus, Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

11g30 giảng thuyết + cơm trưa

14g00 đi đàng Thánh Giá

15g00 suy tôn thánh giá.

16g30 gặp gỡ cá nhân để linh hướng và giải tội

 

Flörsheim

Thứ Bảy tuần thánh  20.04.19

nhà thờ St. Gallus;  Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

14g30 giờ  giảng thuyết + giải lao + giảng thuyết

18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh

 

Breuberg

12g30  ngày 21.04.19 Chúa Nhật Phục Sinh

 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

 

Pforzheim

12g00  ngày 22.04.19 Thứ Hai sau lễ Phục Sinh

 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

 

Nothgottes

11g30 giờ ngày 01.05.2019.

ChauSon  Nothgottes 37,  65385 Rüdesheim Rhein

 

Frankfurt

14g30 ngày 05.05.2019 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Linh mục Xito dâng thánh lễ

 

Karlsruhe

14g30 ngày 05.05.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ

 

Haiger

16g00 ngày 11.05.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Banneux

11g00 Ngày 12.05.2019

Rue de L´Esplanade 57,

4141 Banneux (Sprimont), Belgien

 

Freiburg

18g00 Ngày thứ Bảy 18.05.2019 tại nhà thờ St. Konrad

Rennweg 47, 79106 Freiburg im Breisgau

Internationaler Gottesdienst

 

Mannheim

14g30 ngày 19.05.2019 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Speyer Dom

10g00 ngày 26.05.2019

Nhà thờ chính tòa Speyer

Domplatz , 67346 Speyer

Cộng đoàn Việt Nam được mời tham dự đông đảo

 

Breuberg

12g30  ngày 30.05.2019 Chúa Lên Trời

 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

 

Wiesbaden

11g45 ngày 02.06.2019 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

 

Aschaffenburg

08+09+10.06.2019 Đại Hội niềm tin của người

Công Giáo Việt Nam trên nước Đức

 

Karlsruhe

14g30 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Linh Mục Xito dâng thánh lễ

 

Freiburg

11g45 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ

 

Breuberg

09g00  ngày 20.06.19 Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Rước kiệu Mình Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức

 

Haltingen

16g00 ngày 22.06.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Sigmaringen

12g00  ngày 23.06.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Pforzheim

14g30  ngày 30.06.2019  nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Linh mục Xito dâng thánh lễ

 

Karlsruhe

11g30 ngày 14.07.2019

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Limburg

10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg

 

Rosbach

14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,

Preulgasse 27, 61191 Rosbach.

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm