01

 

THỨ TƯ. THÁNH GIUSE  THỢ

Côlôssê 3,14-15.17.23-24. Mátthêu 13,54-58.

02

 

THỨ NĂM. Thánh Athanasio

Công Vụ Tông Đồ 5,27-33. Gioan 3,31-36.

03

 

Thứ sáu. THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.

1 Côrintô 15,1-8. Gioan 14,6-14..

05

+

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Cvtd 5,27b-32.40b-41; Khải Huyền 5,11-14. Gioan 21,1-19.

12

+

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Cvtd 13,14.43b-52; Khải Huyền 7, 9.14b-17. Gioan 10, 27-30..

Ngày Cầu Nguyện cho ơn thiên triệu.

13

 

THỨ HAI.  Đức Mẹ Fatima

Isaia 61,9-11. Luca 11,27-28

19

+

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Cvtd 14, 21b-27; Khải Huyền 21,1-5a. Gioan 13,31-33a.34-35..

26

+

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CVTD 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23. Gn 14,23-29..

30

+

THỨ NĂM. LỄ CHÚA LÊN TRỜI

Công Vụ Tông Đồ 1,1-11; Êphêsô 1,17-23. Luca 24,46-53.