Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

 

Nothgottes

11g30 giờ ngày 01.05.2019.

ChauSon  Nothgottes 37,  65385 Rüdesheim Rhein

 

Frankfurt

14g30 ngày 05.05.2019 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Linh mục Xito dâng thánh lễ

 

Karlsruhe

14g30 ngày 05.05.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ

 

Haiger

16g00 ngày 11.05.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Banneux

11g00 Ngày 12.05.2019

Rue de L´Esplanade 57,

4141 Banneux (Sprimont), Belgien

 

 

Freiburg

18g00 Ngày thứ Bảy 18.05.2019 tại nhà thờ St. Konrad

Rennweg 47, 79106 Freiburg im Breisgau

Internationaler Gottesdienst

 

Mannheim

14g30 ngày 19.05.2019 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Speyer Dom

10g00 ngày 26.05.2019

Nhà thờ chính tòa Speyer

Domplatz , 67346 Speyer

Cộng đoàn Việt Nam được mời tham dự đông đảo

 

Breuberg

12g30  ngày 30.05.2019 Chúa Lên Trời

 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

 

Wiesbaden

11g45 ngày 02.06.2019 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

 

Aschaffenburg

08+09+10.06.2019 Đại Hội niềm tin của người

Công Giáo Việt Nam trên nước Đức

 

Karlsruhe

14g30 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Linh Mục Xito dâng thánh lễ

 

Freiburg

11g45 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ

 

Breuberg

09g00  ngày 20.06.19 Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Rước kiệu Mình Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức

 

Haltingen

16g00 ngày 22.06.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Sigmaringen

12g00  ngày 23.06.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Karlsruhe

11g30 ngày 14.07.2019

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Limburg

10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg

 

Rosbach

14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,

Preulgasse 27, 61191 Rosbach.

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm