Xin  lưu ý :

có giải tội trước giờ lễ 30 phút

 

-Thánh lễ của cộng đoàn Freiburg được chuyển từ Chúa Nhật 16.06 sang Chúa Nhật 23.06

-Thánh lễ của cộng đoàn Sigmaringen được chuyển từ Chúa Nhật 23.06 sang Thứ Bảy 03.08

 

Karlsruhe

14g30 ngày 16.06.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

Cha Tuyên úy dâng thánh lễ

 

Breuberg

09g00  ngày 20.06.19 Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Rước kiệu Mình Thánh Chúa chung với giáo xứ Đức

 

 

Haltingen

16g00 ngày 22.06.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Freiburg

11g45 ngày 23.06.2019 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

 

Karlsruhe

11g30 ngày 14.07.2019

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Sigmaringen

16g00  ngày Thứ Bảy 03.08.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Freiburg

12g00 ngày 04.08.2019 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

 

 

Haiger

16g00 ngày 24.08.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Frankfurt

14g30 ngày 25.08.2019 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

 

 

Wiesbaden

11g45 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Linh mục dòng Xitô dâng thánh lễ

 

Pforzheim

14g30 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

Cha Tuyên úy dâng thánh lễ

 

Frankfurt-Niederrad

15g30 ngày thứ Bảy 07.09.2019

Kirche Mutter vom Guten Rat

Bruckfeldstr. 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad

 

Limburg

10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg

 

Haltingen

16g00 ngày 14.09.2019 nhà thờ St. Maria,

 Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

CĐ tổng hợp tĩnh tâm

16g00 ngày 15.09.2019 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

 

Karlsruhe

14g30 ngày 15.09.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Mannheim

14g30 ngày 22.09.2019 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Großzimmer

15g00 ngày 29.09 nhà thờ  St. Bartholomäus

Thánh lễ tạ ơn Kỷ Niệm Bí Tích Hôn Phối

 

Breuberg

12g30  ngày 03.10.2019  nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad

 

Freiburg

12g00 ngày 06.10.2019 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

 

Sigmaringen

12g00  ngày 13.10.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Haiger

16g00 ngày 19.10.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Wiesbaden

11g45 ngày 20.10.2019 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

 

Rosbach

14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,

Preulgasse 27, 61191 Rosbach.

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

 

Frankfurt

14g30 ngày 27.10.2019 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

 

Herxheim

11g00 ngày 01.11.19 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim

 

Karlsruhe

14g30 ngày 15.09.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Mannheim

14g30 ngày 10.11.2019 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Pforzheim

14g30 ngày 17.11.2019 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

 

Haltingen

16g00 ngày 23.11.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein