Xin  lưu ý :

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD chịu khó theo dõi tình hình địa phương và thông tin cho cha.

Freiburg

ngày 06.02.2022 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

11g00 Giải Tội

12g00 Thánh Lễ

 

Wiesbaden

ngày 13.02.2022 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

09g00  Giải Tội

10g00  Thánh Lễ

Linh mục dòng Xito dâng lễ.

 

Haiger

Ngày 13.02.2022 nhà thờ Herz Jesu

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg

13g30  Giải Tội

14g30  Thánh Lễ

Cha Tuyên úy  dâng lễ.

 

Mannheim

15g00 ngày 20.02.2022 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

 

Sigmaringen

12g00  ngày 27.02.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Karlsruhe

14g30 ngày 06.03.2022 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

Freiburg

ngày 13.03.2022 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

11g00 Giải Tội

12g00 Thánh Lễ

 

Frankfurt

ngày 20.03.2022 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

13g00 Giải Tội

14g30 Thánh Lễ.

 

Haltingen

ngày 26.03.2022 nhà thờ St. Maria,

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

16g00  Giải Tội

17g00  Thánh Lễ

 

Pforzheim

14g30 ngày 27.03.2022 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

 

Haiger

Ngày 03.04.2022 nhà thờ Maria Himmelfahrt

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

13g30  Giải Tội

14g30  Thánh Lễ

 

Wiesbaden

ngày 10.04.2022 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

09g00  Giải Tội

10g00  Thánh Lễ

 

Flörsheim

Gründonnerstag

14.04.2022

Um 16:00 Uhr Beichtgelegenheit

um 17:00 Uhr die Heilige Messe

 

Flörsheim

Karfreitag  15.04.2022

Um 16:30 Uhr Beichtgelegenheit

um 17:30 Uhr Kreuzerhöhung in der Kirche St. Gallus

 

Flörsheim

Karsamstag 16.04.2022

Um 17:00 Uhr  Beichtgelegenheit

Um 18:00 Uhr die Auferstehung feiern

 

Breuberg

14g30  ngày 17.04.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Chúa Nhật Phục Sinh

 

 

Mannheim

15g00 ngày 18.04.2022 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh

 

 

Sigmaringen

12g00  ngày 24.04.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Nothgottes

11g00 ngày 01.05.2022 tu viện  Châu Sơn Nothgottes

Nothgottes 37,  65385 Rüdesheim am Rhein