Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Xin  lưu ý :Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.
Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD chịu khó theo dõi tình hình địa phương và thông tin cho cha.

 

Nothgottes 11g00 ngày 01.05.2022 tu viện  Châu Sơn Nothgottes
Nothgottes 37,  65385 Rüdesheim am Rhein
 
Haltingen ngày 07.05.2022 nhà thờ St. Maria, 
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
16g00  Giải Tội
17g00  Thánh Lễ
 
Freiburg ngày 08.05.2022 nhà thờ St. Andreas, 
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
11g00 Giải Tội
12g00 Thánh Lễ
Frankfurt ngày 15.05.2022 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
14g30 Thánh Lễ.
Pforzheim 10g00 ngày 22.05.2022
Hành Hương Nhà thờ chính tòa Speyer
Speyer Domplatz , 67346 Speyer 
   
Breuberg 14g30  ngày 26.05.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Lễ Chúa Lên Trời
Karlsruhe  14g30 ngày 29.05.2022 Kirche St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut
Mannheim 15g00 ngày 12.06.2022 nhà thờ Guter Hirte, 
Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau
 
Breuberg 14g30  ngày 16.06.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus,
Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Wiesbaden ngày 19.06.2022 nhà thờ St. Josef,
Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
09g00  Giải Tội
10g00  Thánh Lễ
Haiger  Ngày 19.06.2022 nhà thờ Maria Himmelfahrt 
Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
14g30  Thánh Lễ
Sigmaringen 12g00  ngày 26.06.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, 
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Haltingen ngày 02.07.2022 nhà thờ St. Maria, 
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
16g00  Giải Tội
17g00  Thánh Lễ
 
Freiburg ngày 03.07.2022 nhà thờ St. Andreas, 
Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
11g00 Giải Tội
12g00 Thánh Lễ
Karlsruhe 14g30 ngày 10.07.2022 Kirche St. Judas Thaddeus
Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut
 
Frankfurt ngày 17.07.2022 nhà thờ St. Anna,
Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
14g30 Thánh Lễ.
 
Pforzheim  14g30 ngày 24.07.2022 nhà thờ St. Elisabeth
Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim