Xin  lưu ý :

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD chịu khó theo dõi tình hình địa phương và thông tin cho cha.

Sigmaringen

12g00  ngày 11.09.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Frankfurt

14g30 ngày 18.09.2022 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Linh mục khách dâng thánh lễ

 

Mannheim

15g00 ngày 18.09.2022 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

Cha Tuyên úy dâng thánh lễ

 

Pforzheim

14g30 ngày 25.09.2022 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

 

Karlsruhe

14g30 ngày 02.10.2022 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

Breuberg

14g30  ngày 03.10.2022  nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

 

Freiburg

ngày 16.10.2022 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

11g00 Giải Tội

12g00 Thánh Lễ

 

Haltingen

17g00 ngày 22.10.2022 nhà thờ St. Maria,

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Nothgottes

23.10.2022 Thánh lễ kỷ niệm bí tích hôn phối

(Ban tổ chức sẽ thông báo giờ và chương trình sau)

 

Rosbach

14g00 Thứ Bẩy 29 tháng 10 năm 2022

Tại: Sankt Michael, Preulgasse 27, 61191 Rosbach.

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

 

Wiesbaden

ngày 30.10.2022 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

09g00  Giải Tội

10g00  Thánh Lễ

 

Haiger

14g30 Ngày 30.10.2022 nhà thờ Maria Himmelfahrt

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger