Anh chị em thân mến,

Nhiều gia đình anh chị em đã trở về nhà sau thời gian nghỉ hè lấy lại sức lực để làm việc và xây dựng gia đình, xây dựng cộng đoàn. Với một sức phấn khởi mới như vậy chúng ta có thể nhìn đến ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này để khám phá ra rằng đó là một gợi ý nên thánh rất sâu xa.

Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi tín hữu trên thế giới cầu nguyện cho các cộng đoàn giáo xứ. Cộng Đoàn Giáo Xứ chính là mái nhà mà trong đó Đức Tin và Đức Ái của con cái Chúa được lớn lên và sinh hoa kết trái. Khi Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta xin ơn cho các cộng đoàn giáo xứ, Đức Giáo Hoàng không có ý chỉ mời chúng ta đọc thêm nhiều kinh, nhưng Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi từng người trong chúng ta sống những gì mà chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ. Khi chúng ta ra sức đọc kinh cho giáo xứ thì cũng là lúc chúng ta phải ra sức xây dựng giáo xứ.

Một dấu chỉ cho thấy một người là Kitô hữu: là người đó thuộc về và gắn bó với một cộng đoàn địa phương. Cộng đoàn địa phương là trường học dạy chúng ta phải sống làm sao trong gia đình con cái Chúa. Đó là môi trường để chúng ta thực tập và thực hành tình yêu tinh tế và không vị kỷ. Chính trong việc tiếp xúc đều đặn thường xuyên với những con người bất toàn không kém chúng ta, với những con người bình dị có nhiều thiếu xót như chính chúng ta, mà chúng ta học được tình tương thân tương ái thực sự và cảm nghiệm được những dạy dỗ của Kinh Thánh về sự liên kết và tùy thuộc lẫn nhau. Sự xây dựng đầu tiên một Kitô hữu dành cho Giáo Hội chính là sự hiện diện thường xuyên của người Kitô đó trong cộng đoàn. Trước tiên chưa cần phải làm gì cả, mà chỉ cần hiện diện. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ khi nào tôi có công tác nào trong cộng đoàn thì tôi mới hiện diện, nếu tôi không có công tác nào thì sự hiện diện của tôi là thừa thãi vô nghĩa. Chính ngay giữa cộng đoàn, Thiên Chúa dang tay rộng là vì Ngài muốn đón tiếp con người của tôi chứ không phải để đón tiếp công việc của tôi. Chẳng hạn niềm vui của một ca viên trong ca đoàn phải là niềm hạnh phúc vì qua việc hát trong ca đoàn, người đó được hiện diện thật sự trong gia đình con cái Chúa, chứ không phải vui vì người đó có cơ hội trổ tài hát hay.

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cộng đoàn những người cùng quê hương, cùng văn hóa, cùng tiếng nói để chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi cầu chúc cho anh chị em tìm được niềm vui trong con đường nên thánh này.

Kính chúc

Lm Dominik Trần Mạnh Nam