Anh chị em thân mến,

Trong thời gian này nhiều anh chị em đã và đang đi hành hương kính viếng nhiều thánh địa. Có những anh chị em khác đã nhân cơ hội kỳ hè để thăm viếng những người thân quen. Lại có những anh chị em xử dụng thời gian kỳ hè để tham gia các khóa tĩnh tâm, học hỏi về đạo lý. Chúng ta nhờ đó có kinh nghiệm rằng, chính thời giờ rảnh rỗi giúp chúng ta sống phẩm giá con người nhiều hơn. Nếu con người chỉ lao động mà không có giờ nghỉ ngơi, thì cuộc sống không hơn gì các động vật khác. Nhưng chính việc biết xử dụng thời gian nghỉ ngơi mới thấy giá trị con người còn lớn hơn việc làm ra của cải.  Nhờ có thời gian rảnh rỗi chúng ta có nhiều cơ hội hơn để nghĩ đến anh chị em khác, nghĩ đến thân nhân, bạn bè. Nhờ có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi chúng ta có cơ hội nghỉ đến những giá trị tinh thần cao hơn. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta thời gian kỳ hè nghỉ ngơi.

Tùy hoàn cảnh của mỗi người mà mỗi con người tổ chức việc nghỉ ngơi của mình cho xứng hợp. Cũng chính trong mục đích gìn giữ con người có cơ hội sống đúng phẩm giá làm người của mình mà Thiên Chúa đã truyền cho con người phải dành cho Chúa một ngày trong 7 ngày của một tuần. Đó là ngày Chúa Nhật. Nếu chúng ta sống ngày Chúa Nhật thì người được hưởng lợi trước tiên chính là con người chứ không phải Thiên Chúa. Thiên Chúa thiết lập ngày Chúa Nhật để bảo vệ con người khỏi trở thành con vật trong việc sản xuất. Nghỉ lễ Chúa Nhật con người có cơ hội để tạ ơn Thiên Chúa, nhưng cũng còn là cơ hội để vun trồng đời sống tinh thần, để vun trồng đời sống thiêng liêng, để vun trồng đời sống cộng đoàn.  Sống đúng ý nghĩa ngày Chúa Nhật thì chúng ta không chỉ đọc kinh xem lễ là đủ, nhưng còn là thời gian để gặp gỡ thăm viếng và học hỏi. Việc Giáo Hội đòi hỏi người tín hữu ngưng việc kinh doanh lao động trong ngày Chúa Nhật không phải là đòi hỏi vô lý. Đó là nhu cầu chính đáng của phẩm giá con người.

Tôi cầu chúc anh chị em đạt được nhiều ý nghĩa cuộc sống trong kỳ hè này và biết qua đó tạ ơn Chúa nhiều hơn. Đức Mẹ Maria chúc lành cho gia đình anh chị em, nhất là trong ngày lễ Mẹ Lên Trời 15.08.

Thân ái

Lm Dominik Trần Mạnh Nam