Anh chị em thân mến,

tháng 10 là tháng Mân Côi. Chúng ta gọi là tháng Mân Côi là vì Giáo Hội đặc biệt nhắc nhở giáo dân nhớ lại mệnh lệnh ở Fatima năm xưa của Đức Mẹ: hãy năng lần hạt Mân Côi. Trong dòng lịch sử Giáo Hội, kinh Mân Côi vẫn luôn là một lời kinh quen thuộc của người giáo dân, có hiệu lực mạnh mẽ và là lời kinh làm cho ma quỷ khiếp sợ.

Bây giờ, hơn lúc nào hết, giáo dân Việt Nam chúng ta cần đến Lời kinh của chuỗi Mân Côi cách khẩn cấp.  Tình trạng anh chị em thân thuộc chúng ta sống tại quê nhà thật là buồn thảm: bị chà đạp nhân quyền, các gia tài tinh thần dần dần bị phá sản, đời sống giáo hội gặp khó khăn. Quyền lực của kẻ ác càng ngày càng lạm dụng. Kinh nghiệm trong cuối thế kỷ vừa qua cho thấy nếu người tín hữu thực thi mệnh lệnh của Đức Mẹ Maria- siêng năng lần hạt Mân Côi và ăn năn cải thiện đời sống, thì Đức Mẹ có thể cứu con người và xã hội khỏi sự diệt vong một cách kỳ diệu.

Một trong những mưu chước của ma quỷ là làm cho con người không để ý đến các nguy hiểm phần hồn đang rình rập họ. Nó làm cho con người chỉ còn quan tâm đến hạnh phúc riêng của mình, hoặc hạnh phúc của gia đình mình mà thôi. Ma quỷ cố gắng làm cho con người không nghĩ gì đến việc cầu nguyện cho Giáo Hội, phụng sự Giáo Hội, góp phần thăng tiến Giáo Hội nữa.

Trong tháng Mân Côi, người tín hữu Việt Nam chúng ta tại hải ngoại nên cùng nhau lần hạt Mân Côi với nhau nhiều. Việc lần hạt Mân Côi chung sẽ giúp chúng ta có tình cảm liên đới với nhau nhiều hơn, giúp chúng ta quan tâm đến nhu cầu của những người anh chị em khác, và kéo nhiều ơn Chúa xuống cho gia đình, cho cộng đoàn, cho giáo hội và cho đất nước ta đang sống cũng như cho đất nước quê hương của chúng ta.

Cũng xin nhắc nhở anh chị em cứ tiếp tục kiên trì cầu nguyện chung mỗi ngày thứ Năm lúc 20g00 ban tối để cầu nguyện cho quê hương.  Xin Mẹ Maria nhân lành, Nữ Vương rất thánh Mân Côi ban phúc lành cho gia quyến anh chị em. .

Cha T/U

Dominik Trần Mạnh Nam