Anh chị em thân mến,

Vào Chúa Nhật Phục Sinh tôi đã thốt lên: „Trời ơi, Chúa thương nước Đức quá! Chúa ban cho nước Đức vào ngày lễ Phục Sinh được thời tiết đẹp. Mọi người trên nước Đức đều được hưởng nắng đẹp ngày phục Sinh cho dù giữ đạo hay không giữ đạo.“  Một ngày Chúa Nhật đẹp! Tôi thấy rất đúng như những gì chúng ta suy niệm trong tuần thánh vừa qua: Thánh Gioan nói: „Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban tặng người Con Một cho chúng ta.“(Gn3,16). Nếu Chúa đã ban tặng người Con Một cho chúng ta, chúng ta còn sợ thiếu điều gì? Chúng ta thật hạnh phúc vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, vì Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc trong Ngài. Ngài yêu thương chúng ta, bất kể chúng ta sống ra sao đi nữa. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có quyền tin rằng, Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Chúng ta cần chúc tụng Chúa luôn luôn về điều này. Chúng ta cần cám ơn Chúa luôn về điều này.

Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta cảm nghiệm được là Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta, chúng ta sẽ không quảng ngại yêu thương con cái, không quảng ngại dạy cho con cái chúng ta  biết rằng Chúa đang yêu thương chúng.

Vì thế anh chị em hãy cố gắng khuyến khích con cái mình tham gia vào các sinh hoạt mà cộng đoàn tổ chức. Cụ thể là cộng đoàn vùng đang cố gắng bát đầu một ca doàn giới trẻ, anh chị em nên cổ động con cái mình tham gia. Điều đó rất ich lợi cho các em.

Nhiều anh chị em cảm thấy khó khăn để cắt nghĩa giáo lý cho con cái, lo sợ con cái bỏ đạo. Vậy anh chị em cần làm cái gì bây giờ? Tôi nghĩ là trước tiên các bậc cha mẹ cần trao dồi thêm về kiến thức giáo lý của mình. Hãy tham dự những buổi cấm phòng, giảng thuyết mà cộng đoàn tổ chức. Vùng chúng ta có những khóa Linh Thao cũng là cố ý giúp các bậc cha mẹ trao dồi thêm đời sống đạo, để có thể dạy dỗ con cái nhiều hơn về tình yêu Chúa. Anh chị em nên thu xếp để tham dự các khóa này.

Vì chúng ta sẽ bầu lại các ban đại diện cộng đoàn vào dịp mùa Thu năm nay, nên tôi sẽ cố gắng trình bày trong phần cuối các thư mục vụ năm nay một vài tài liệu về Ban Đại Diện, để anh chị em có một cái nhìn hiểu biết về Ban Đại Diện. Qua đó anh chị em sẽ thấy đó là một môi trường giúp ta xây dựng nước Chúa rất cụ thể. Làm việc trong Ban Đại Diện là một hồng ân Thiên Chúa. Tuy đòi hỏi những cố gắng hy sinh, nhưng lại là một công việc đẹp lòng Chúa. Tôi hy vọng là anh chị em sẽ ý thức được điều đó và hăng hái ứng cử trước ngày bầu cử.

Xin Đức Mẹ Maria ban cho từng người, từng gia đình và từng cộng đoàn được cảm nghiệm ơn Phục Sinh của Đức Kitô trong tháng Hoa này. .

Thân ái.

Cha T/U. Dominik Trần Mạnh Nam