„Con ơi, Nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa thì con sẽ chuẩn bị tâm hồn để đón nhận thử thách. Hãy giữ lòng ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khó“ (Hc 2, 1-2)

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dấn thân „làm cho Danh Cha cả sáng, cho nước Cha được trị đến, ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời(kinh Lạy Cha). Đây chính là bổn phận tông đồ của từng cá nhân Kitô hữu. Thiên Chúa thương ban cho loài người cuộc sống, vì thế mục tiêu của cuộc đời Kitô hữu là sống mãi với Thiên Chúa. Mọi sự Chúa tạo dựng trên mặt đất đều là phương tiện Chúa ban cho. Chúng ta biết ơn Ngài, và đáp trả tình thương của Ngài.

Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy“ (Mt 10,38) „ Chúng ta phải có tinh thần mạnh mẽ để chết bớt tự ái, bớt tánh xấu, bớt đam mê, bớt ham hố, bớt ham hơn thua, bớt cãi vã v.v…bằng cầu nguyện & tâm nguyện: Cầu nguyện với Lời Chúa, với lời dạy của Hội Thánh, với gương các Thánh để có Ánh Sáng và Sức Mạnh của Chúa. Mình hãnh diện là con Chúa vì thế khi hợp tác với Ngài không so đo tính toán, dám liều mình, luôn luôn „lao về phía trước“. Dù làm tu sĩ, linh mục, giám mục, hồng y mà không đón nhận Thánh Giá Chúa Giêsu thì không phải là môn đệ Chúa Giêsu (DGH Francis)

Hãy chuyên đọc Kinh Thánh để có đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần. Năng chịu các bí tích. Vâng lời dạy của Giáo Hội. Đọc sách đạo đức. Năng dự các khóa tĩnh tâm. Làm Kitô hữu, chúng ta có vinh dự lớn là được Chúa kitô mời hợp tác (hãy hãnh diện) vào công trình cứu độ cả và nhân loại đời này và đời sau. „Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân“ (Lc 24,47). Thầy Giêsu luôn nhắc nhở; „Thánh Thần Chúa ở trên tôi“ vì sức mạnh để hợp tác với Thầy là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đời sống nội tâm của mỗi người là đời sống có sức mạnh của Chúa Thánh Thần (tức là có đời sống thiêng liêng dồi dào, tức là tu thân)

Chúng ta là lính của Chúa Giesu nên phải có đời sống thiêng liêng dồi dào để cùng Chúa đánh giặc với ma quỷ, xác thịt, thế gian. Giêsu đánh giặc với ma quỷ ở sa mạc. Giêsu đánh giặc với nhà cầm quyền ở Nazareth. Giêsu đánh giặc với ma quỷ ở Capharnaum. Đánh giặc với ma quỷ Chúng ta phải qua nhân tính của Chúa Giêsu (chịu đau khổ, chịu đóng đinh, chịu nhục nhã) để đến với Thiên Chúa“(Thánh Therese Avilla). Sức mạnh của Kitô hữu khi mở mang nước Chúa là sự Hiệp Nhất (Hợp quần gây sức mạnh. Ta hợp nhất trong tình yêu chúa Kitô thì ta mới mạnh được).

Lạy Thầy Giêsu, xin ban cho con ơn can đảm, có nghị lực để chịu đựng những xúc phạm, những đau khổ của thế gian mà „lao mình về phía trước“ hợp tác với Thầy.

Nguyên Thi