Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó linh hồn chúng ta được cứu rỗi. Mục tiêu của cuộc đời là đích điểm để đạt tới sự sống mãi mãi hạnh phúc với Thiên Chúa, qua mọi người chung quanh mình ở đời này lẫn đời sau vì mỗi người là một tác phẩm quý báu của Chúa.

  • Thiên Chúa dựng nên tôi vì thương yêu. Ngài kêu tôi bằng tên vĩnh viễn chỉ một mình Ngài biết. „Người sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho“ (Is 62,2) Tên vĩnh viễn của tôi bí ẩn và đầy mầu nhiệm, bởi vì bắt nguồn từ Chúa Cha và tùy thuộc quyền tự do lựa chọn của tôi.
  • Làm sao tôi có thể biết tên vĩnh viễn Ngài đặt cho tôi? Tôi phải để Thần Khí Chúa dìu dắt tôi, soi sáng để tác động trên sự lưa chọn của tôi, sau một thời gian, nhìn lại khoảng đường tôi đã đi qua, tôi sẽ nhận ra tên vĩnh viễn Ngài dành cho tôi. „Ai thắng, Ta sẽ ban cho manna đã được giấu kỹ. Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới, chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ nhận lãnh“ (Kh2,17)
  • Mọi sự, mọi vật, mọi người đều là món quà của Chúa ban cho. Ngài hiện diện trong từng món quà đó, trong từng tâm hồn chúng ta qua Thần Khí Chúa Giêsu Kitô. Món quà Chúa trao ban là sự sống, sự chết, sức khỏe, bệnh tật, khả năng, trí tuệ, thức ăn, thức uống, mọi người chung quanh, gia đình, nhóm, cộng đoàn, tôn giáo, xã hội, linh đạo tu đức v.v… và v.v…tất cả đều là phương tiện Ngài ban để trợ giúp chúng ta đạt đến cứu cánh.
  • Thiên Chúa mời gọi chúng ta hợp tác với Ngài qua những món quà Ngài ban cho chúng ta để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, nhân ái hơn. Song ta chỉ được xử dụng tạo vật theo mức độ giúp chúng ta đạt tới cứu cánh (mục tiêu cuộc đời). Phải biết loại bỏ những phương tiện cản trở mục tiêu đó.
  • Cần phải bình tâm để phân biệt những tạo vật nào giúp ta lựa chọn cho đúng. Thí dụ: Không ước muốn giàu sang hơn nghèo khó; Không ước muốn khỏe mạnh hơn bệnh tật, Không ước muốn danh dự hơn nhục nhã; Không ước muốn trường thọ hơn sống ngắn ngủi. Chỉ ước muốn và lựa chọn điều gì đưa chúng ta tới cứu cánh là chính Chúa.

Món quà quý giá nhất của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là thần tượng, là người bạn chân thành nhất. Ngài là linh hồn của đời sống Kitô hữu chúng ta. Ta phải biết tri ân những món quà và đáp trả hồng ân này qua hoàn cảnh của mình cùng với con tim biết yêu và khối óc biết nhìn.

Elisabeth Nguyễn