Là con người ai lại không có tội. Người kiêu căng là người cho mình không bao
giờ phạm tội. Chỉ một chút phân bì, một chút ganh ghét, đố kỵ nhau là đã phạm
tội rồi...nói xấu người khác, nói dối v.v…là tội liên quan đến người khác là
mang tội xúc phạm đến họ.
Là Kitô hữu, chúng ta đều là tội nhân, vì thế chúng ta nên đến với Chúa, với
chính mình trong tòa giải tội để được Chúa tha những tội lỗi mình đã phạm qua
vị linh mục của Chúa, đại diện Chúa Giêsu nơi trần thế.
Khi xét mình chúng ta dựa vào 10 giới răn của Chúa và 6 điều răn của Hội
Thánh. Quan trọng hơn, chúng ta xét mình về tình yêu đối với Chúa, về
những tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu xót.
Đối với Chúa (đối thần), mình không kính trọng, thờ phượng Chúa đủ theo luật
Giáo Hội dạy. Không yêu thương Chúa trong người khác.
Với người thân (đối nhân), người bên cạnh đau ốm nằm đó cần mình yêu
thương mà mình không săn sóc hoặc săn sóc lấy lệ. v.v... thấy người hoạn nạn
khốn khổ mà mình lờ đi như không biết, hoặc thấy người hàng xóm cần mình
giúp lúc cơ nhỡ mà mình từ chối v.v..
Với chính mình (đối kỷ), mình không yêu mình đủ bằng cách đau ốm mà cũng
mặc kệ không chịu chữa bệnh, vẫn ham làm việc ngày đêm v.v…mình không
dành thời giờ cho Chúa, không xứng đáng nhận và đáp trả tình yêu vô điều
kiện Thiên Chúa đã ban cho mình.
Chúng ta thường bị cám dỗ chỉ xét mình một cách hời hợt bên ngoài và chỉ xưng
thú một vài lỗi lầm quen thuộc. Không dám nhìn thẳng, nhìn sâu vào đời
sống nội tâm để xét mình. Rất nhiều người cố ý giấu những tội trọng hay cố
tình nói cho nhẹ bớt, nên linh hồn họ vẫn chưa được sạch.
Chúng ta càng xét mình kỹ, càng xưng thú rõ ràng và thật lòng ăn năn chừa
cải, chúng ta mới có cơ hội thăng tiến trên đường nhân đức.
Giáo Hội mời gọi Kitô hữu, ít nhất nên một năm xưng tội một lần vào mùa
chay, để hòa giải với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Tâm hồn mình sẽ
được trong sạch, vui vẻ nhẹ nhàng. Đó là một hồng ân quý giá Chúa ban để
chúng ta được sống dồi dào sung mãn.
Lạy Chúa, xin Thánh Thần Chúa giúp con xét mình cách chín chắn để xưng thú
tất cả những tội lỗi, chỉ biết cậy dựa vào Lòng Chúa Thương Xót khi đến hòa
giải với Ngài. Amen.

ntt