Tiểu sử Ðức Tổng Giám mục tân cử Giuse Vũ Văn Thiên
Ðức Thánh Cha Phanxico  đã bổ nhiệm Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên,
hiện đang  là Giám  mục giáo  phận  Hải Phòng,  làm Tổng  giám  mục Chính  toà
Tổng giáo phận Hà Nội.
– Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải Dương (giáo phận Hải Phòng)
– Từ ngày 21-09-1982: Học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
– Ngày 24-01-1988: Thụ phong Linh mục, do Ðức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng
Cương Sau khi thụ phong Linh mục: thư ký  của Ðức cha Giuse Maria Nguyễn
Tùng Cương, đồng thời làm cha xứ Mỹ Ðộng – xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương, Quản nhiệm các giáo xứ Thắng Yên, Ðồng Xá và Nghĩa Xuyên.
– Từ tháng 8 năm 1996: Du học tại Pháp (Institut Catholique de Paris). Về Việt
Nam tháng 12-2000.
– Sau khi du học về, dạy học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
– Ngày 06-11-2002: Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục
Hải Phòng.
– Ngày 02-01-2003: Lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng
(Châm ngôn giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”
– Ngày 17-11-2018: Ðức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục
Tổng Giáo phận Hà Nội.
– Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức Tổng Giám mục tân cử đảm nhiệm
các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban Giới trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
từ 2007 đến 2016; Phó Tổng Thư ký từ tháng 10 năm 2016. ª
Đức Cha Giuse nởi tiếng với tài giảng thuyết ở khu vực phía bắc.
Ngà i cũ ng là  ngư ời vui tươi, hoà  đ ờng, khơn ngoan, khiêm nhường và  yêu thương.
Ngài từng khuyên mọi người đừng đi Lễ theo kiểu “họp ở Phường” hay “điểm danh”
cho cĩ mặt.
Ngài luơn khiêm tớn nhận mình chỉ là  “tơi tớ bất xứng của Chú a”.
Ngà i có   lò ng sù ng  kính Đ ức  Mẹ rất  đặc biệt.  Ngà i đã   cho là m  1 chu ỡi  Mân Cơi
khởng lờ bằng gỡ 20 người khiêng mà hiện nay đang được trưng bà y trong phò ng
Truyền thớng của Tồ Giám mục để nhắc nhở mọi người vâng lời Đức Mẹ mà siêng
năng lần hạt Mân Cơi để được cứu.
Ngà i thư ờng “cao bằng thấp vừa” và  ân c ần niềm nở với tất cả mọi tầng lớp xã hợi.
Ngà i đư ợc biết đến như là  ngư ời cĩ mới quan hệ tớt với những người lương dân,
người khó  khăn, nghè o kh ở và  cũ ng có m ới tương quan hà i hò a v ới chính quyền các
cấp.