Thánh Giuse, người công chính, mẫu gương sáng về đức tin vững vàng. Cũng chính có đức tin vững mạnh, mà thánh Giuse đã vâng lời, tôn trọng sự sống, và sống trung thực, không chạy theo vật chất…

Học đức tin nơi thánh cả Giuse, qua việc Ngài vâng lời các thiên sứ:

Nhờ có đức tin vững vàng, nên thánh Giuse đã bằng lòng cưới mẹ Maria,  khi mẹ Maria đã mang thai...Thánh Giuse đã hoàn toàn tin tưởng và vâng lời khi sứ thần báo mộng.

Và cũng chính vì có đức tin vững vàng, nên thánh Giuse đã vâng lời truyền của Thiên thần, giữa đêm trỗi dậy đưa hài nhi Giêsu và mẹ người trốn sang Ai Cập với bao vất vả nơi “Đất khách quê người”…

Học đức tin nơi thánh Giuse,qua việc Ngài tôn trọng quyền sống của con người.

Ngày nay, nhiều người đã chối bỏ, và trút bỏ đứa con vô tội của chính mình, thì thánh Giuse, vị cha nuôi đã chăm sóc chu đáo cho Chúa giêsu, với đầy đủ trách nhiệm của vị cha nuôi khả kính; và làm trọng nghĩa vụ của người chồng trên danh nghĩa đến hết đời mình, với mẹ Maria.

Học đức tin nơi thánh Giuse, qua việc Ngài sống trung thực, âm thầm khó nghèo.

Thánh Giuse đã về sống một đời sống đơn sơ chân thật, chất phác với nghề thợ mộc ẩn dật, khó nghèo nơi vùng quê Nazaret.