Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một" (Ga. 10, 27-30)

Vinh Danh Chúa và Tạ ơn Ngài!

Chúng con rất hãnh diện là những con chiên của Chúa Giêsu. Bổn phận của tín hữu chúng con là ngợi ca, chúc tụng và phụng sự Thiên Chúa trên hết mọi sự, bằng cách sống đẹp Ý Ngài.

Để sống đẹp lòng Chúa, chúng con luôn xin vâng Lời Chúa dạy, chấp nhận và đối diện với mọi tình huống vui buồn sướng khổ v.v... mà Chúa cho phép xảy đến với mình, với gia đình minh, với cộng đoàn mình.

Chúa dạy chúng con, hãy cầu nguyện luôn với Lời Chúa dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, Ngài soi sáng nội tâm để biết phân định đâu là tiếng Chúa và đâu là tiếng của kẻ xa lạ nào khác "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi" (Ga 10,27).

Luôn biết tạ ơn và phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa trên con đường thi hành sứ mệnh rao truyền Lời Chúa. Đó cũng là một mệnh lệnh Chúa giao phó cho mỗi tín hữu chúng con.

Nhưng chúng con vì bản tính mỏng dòn của loài người luôn luôn muốn thỏa mãn ý riêng mình nên hay nghiêng theo, chiều theo những cái xấu khiến chúng con rất nhiều lần phạm tội. về thể lý và phạm tội về tâm lý, nhất là khi gặp buồn khổ, đau ốm, mất mát, trái ý riêng v.v...

 Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót yêu thương chúng con, tha thứ cho chúng con và đã tay đỡ tay nâng đem chúng con ra khỏi, để chúng con không bị diệt vong, ban cho chúng con sự sống đời đời, khi chúng con biết chạy đến kêu cầu, xin Chúa thứ tha.

Cám ơn Chúa đã gìn giữ chúng con để không ma vương hay quỷ dữ nào cướp được chúng con khỏi tay Ngài. Đây là một hồng ân lớn lao, một món quà vô giá mà chúng con được Thiên Chúa trao ban vô điều kiện. Xin ghi ơn Ngài mãi mãi suốt đời. Đây chính là niềm hy vọng của chúng con, được đời đời bên Ngài, là cùng đích của đời sống chúng con.

Ngài đã hy sinh con yêu dấu của Ngài xuống thế chịu nạn chịu chết nhục nhã trên thập tự mà cứu chuộc tội lỗi cho chúng con để chúng con được hưởng phúc trường sinh. Chúng con, những con chiên đang nghe tiếng Ngài, đi theo Ngài thì phải mỗi ngày mỗi trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài bằng cách học theo gương Ngài. “Chúng con cần đón nhận thập giá Chúa Kito thì mới có thể làm môn đệ Chúa Giêsu được" (DTC Francis).

Thánh Theresa Avila khuyên chúng con: "Theo Chúa thì phải trải qua nhân tính của Chúa Giesu (chịu đau khổ, chịu đóng đinh, chịu nhục nhã) để đến với Thiên Chúa".

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con tỉnh thức sống đức tin, đức cậy, đức mến dồi dào để con được an bình đi đến cùng đích đời mình là về bên Ngài đời đời. Amen.

Elisabeth Nguyễn