„Anh em hãy xem Chúa yêu ta dường bao. Ngài yêu đến nỗi cho chúng ta là con Thiên Chúa và thực sự chúng ta là con Thiên Chúa“ (1Ga 3, 1).

Từ câu Kinh Thánh này đưa cá nhân tôi đến suy nghĩ về „nguyên lý và nền tảng của một Kitô hữu“ trong linh đạo của Thánh I-nhã: Con người hiện diện trên đời này, sống để làm việc, phục vụ và thờ phượng Thiên Chúa.

Tất cả những tạo vật Ngài ban cho loài người đều được hoàn toàn tự do xử dụng theo đúng chiều hướng để phục vụ Thiên Chúa. Những tạo vật nào ngăn cản ta đến việc phụng thờ Thiên Chúa thì ta phải loại bỏ ngay,  

Quả Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang (Dt 1, 10a)

  Thưa anh chị em,

Một câu chuyện 3 người cùng làm việc đập đá trong công trình xây dựng một nhà thờ.

Người thứ nhất khi được hỏi: Anh đang làm gì? – Tôi đập đá. (Trả lời một cách miễn cưỡng, không vui vẻ).

Người thứ hai: - Tôi làm việc nuôi gia đình. (trả lời bình thường với chút nhẫn nhục).

Người thứ ba: - Tôi đang xây dựng thánh đường cho Chúa. (trả lời cách vui vẻ, hãnh diện).

Qua câu  chuyện trên ta thấy con người ngày nay vẫn chưa mấy ai biết xử dụng tạo vật cho đúng theo ý Thiên Chúa và theo lời giáo huấn của Giáo Hội.

Bản chất và vai trò của Hội Thánh: là người cha, người mẹ, người thầy trong gia đình, trong trường học, trong xã hội. Khi làm công việc nuôi sống cá nhân và gia đình mình mà mình biết kết hợp việc làm đó với tình yêu Thiên Chúa trong tinh thần con cái của Ngài thì mình vui vẻ và hãnh diện biết bao!

Tạ ơn Chúa về tất cả tình yêu thương bao la của Ngài ban cho nhân loại, trong đó có con, có gia đình, có xã hội, có cộng đoàn, để chúng con nương tựa nhau sống trong hiệp nhất với Ngài. Amen.

Elisabeth Nguyễn