Đức Cha Georg Bätzing sinh ra ở Kirchen và lớn lên ở Niederfischbach. Ngài từng là một cậu bé giúp lễ, ca viên trong dàn hợp xướng nhà thờ và chơi đàn organ trong các thánh lễ. Sau khi hoàn tất bậc trung học, ngài gia nhập đại chủng viện Giáo phận Trier. Ngài học thần học và triết học tại Đại học Trier và Đại học Freiburg, và tốt nghiệp năm 1985.

Trong tư cách phó tế, ngài giúp xứ cho giáo xứ Sankt Wendel. Ngài được Đức Cha Hermann Josef Spital phong chức linh mục tại Trier vào ngày 18 tháng 7 năm 1987. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm cha phó tại trung tâm hành hương Thánh Mẫu Heimsuchung ở Klausen và tại giáo xứ Thánh Giuse ở Koblenz cho đến năm 1990. Sau đó, ngài là Phó Giám Đốc đại chủng viện Giáo phận Trier cho đến năm 1996. Cùng năm đó, ngài nhận được bằng tiến sĩ và trở thành hiệu trưởng đại chủng viện.

Một trong những thành công lớn của ngài là tổ chức vào năm 2012 cuộc hành hương Heilig-Rock-Wallfahrt ở Trier. Đó là một cuộc hành hương viếng các thánh tích quan trọng nhất của nhà thờ chính tòa thành Trier, bao gồm chiếc áo liền một mạch không có đường khâu của Chúa Giêsu, được trưng bày trong nhà thờ vào ngày 13 tháng 4 năm 2012.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2012, Cha Bätzing được bổ nhiệm làm tổng đại diện của Giáo phận Trier, phụ tá cho Đức cha Stephan Ackermann. Năm 2016, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Limburg thay thế cho Đức Cha Franz-Peter Tebartz-van Elst. Đức Hồng Y Rainer Woelki, Tổng Giám mục Köln đã tấn phong Giám Mục cho ngài vào ngày 18 tháng 9 năm 2016.

Kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2020, Đức Cha Bätzing là chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức thay cho Đức Hồng Y Reinhard Marx của Münich và Freising, và sẽ lãnh đạo Hội Đồng Giám Mục trong nhiệm kỳ sáu năm.   

Hai phần ba các Giám Mục Đức là có xu hướng cấp tiến. Đức Cha Georg Bätzing cũng được xem là một người có khuynh hướng này. Tuy nhiên, việc bầu Đức Cha Bätzing làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức gây thất vọng lớn cho Ủy ban Công Giáo Đức, gọi tắt là ZdK chủ trương canh tân cấp tiến.