„Absolôm con ơi, con ơi! Phải chi cha chết thay cho con!!!” (Samuel II: 19, 1)
Đây là tiếng than đau thương đến xé lòng của vua Davit khóc đứa con bất hiếu đã làm loạn, phản lại cha mình, vừa mới bị bộ hạ của mình là Yôab giết chết.

Khi quân của Davit xuất trận để dẹp quân phản loạn của Absolôm, vua đã ra lệnh cho Yôab, Abyshay rằng: „Vì ta, hãy nới tay một chút với thằng bé Absolôm!“. (Samuel II 18:4)

Quân của Davit đã thắng trận và “Yôab đã dùng ba cái đòn xóc mà đâm vào tim Absalôm. Absalôm vẫn còn sống giữa lùm cây xến. Đoạn 10 trai tráng mang khí giới của Yôab xúm lại mà đánh Absolôm cho chết đi”. (Samuel II: 18,14-15)

Qua đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy được lòng yêu thương vô bờ bến của người cha (vua David) đối với con mình (Absalôm), mặc dầu con hư hỏng, bất hiếu, nổi loạn chống lại cha mình.

“Phải chi cha chết thay cho con”. Đây chính là lời Thiên Chúa cho chúng ta nhìn thấy Tình Yêu Vô Biên Vô Lượng của Cha thương yêu con cái thế gian của Ngài, dù chúng ta tội lỗi, chúng ta phản bội Ngài, lên án Ngài, chúng ta thờ ơ với anh chị em, với người nghèo, với kẻ túng thiếu, đói khát vật chất lẫn tinh thần, Cha Trên Trời vẫn khóc thương khi không cứu vớt được một người trong những kẻ tội lỗi chúng ta.

Tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa đã cứu vớt chúng con, những kẻ tội lỗi. Giáo Hội đang rất cần những con người biết nhìn lại cuộc sống mình, ăn năn sám hối để xứng đáng đón nhận Lòng Thương Xót của Cha.

Lạy Cha, xin cho tín hữu chúng con biết mở lòng đón nhận Lòng Thương Xót của Cha để yêu thương nhau như Cha đã yêu chúng con. Amen.

Elisabeth Nguyễn