THÁNG 1: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho việc thúc đẩy hòa bình thế giới

Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả mọi người thiện chí biết thúc đẩy hòa bình và công lý trên…

Xem tiếp ...