Cầu cho người cao tuổi.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho người cao tuổi. Họ là những người đại diện cho cội nguồn và ký ức của dân tộc, để kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ, sẽ giúp giới trẻ nhìn về tương lai với trách nhiệm và hy vọng.