Ngày Chúa Nhật 07.05.2017 vào lúc 15g00 tại nhà thờ St. Lioba, Ben-Gurion-Ring 16A, 60437 Frankfurt, cha Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD sẽ dâng thánh lễ và chủ tọa lễ mặc áo Hiệp Sĩ Mân Côi cho các hội viên vùng Frankfurt. Các Hội Viên của hội cố gắng trung…

Xem tiếp ...

Với ước vọng bảo tồn Văn Hóa Việt Nam cũng như để chuẩn bị cho thế hệ con cháu chúng ta tại Đức Quốc mai sau sẽ giúp dân tộc Việt Nam, anh chị em cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khai giảng lớp Việt Ngữ vào ngày…

Xem tiếp ...

Thông báo I

Xin lưu ý về lịch trình thánh lễ tháng Năm, tháng Sáu và tháng 12.

Thánh lễ của cộng đoàn Frankfurt sẽ không cử hành vào ngày 28.05.2017 mà được chuyển sang ngày 11.06.2016

Học sinh của tiểu bang Hessen nghỉ hè sớm…

Xem tiếp ...

Mùa Chay là một cuộc khởi đầu mới, một con đường dẫn đến một mục tiêu chắc chắn là Lễ Phục Sinh, chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Mùa này vẫn luôn gửi đến chúng ta một lời mời gọi mạnh mẽ 'hãy hoán cải': Kitô hữu được…

Xem tiếp ...

Thông báo I

Xin lưu ý về lịch trình thánh lễ tháng Năm, tháng Sáu và tháng 12

Thánh lễ của cộng đoàn Frankfurt sẽ không cử hành vào ngày 28.05.2017 mà được chuyển sang ngày 11.06.2016

Học sinh của tiểu bang Hessen nghỉ hè sớm…

Xem tiếp ...