Thông báo 02.2017

Thông báo I

Giúp nạn nhân thiên tai /+ nhân tai tại Việt Nam.

Tiếp tục tâm hồn yêu mến quê hương và đồng bào như trong năm qua, nhiều anh chị em đã đóng góp trong dịp lễ toàn vùng mừng Giáng Sinh và Tết năm nay cho những…

Xem tiếp ...

Kính thưa qúy Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ và các Em Thiếu Nhi,

Từ những năm tháng qua chúng ta đã nghe, hoặc đã tận mắt nhìn thấy tình hình đời sống bên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta có nhiều biến chuyển không tốt…

Xem tiếp ...

 Thông Báo I

Giúp nạn nhân thiên tai tại Việt Nam.

Với tâm hồn yêu mến quê hương và đồng bào nhiều anh chị em đã bớt phần chi tiêu dịp cuối năm và đóng góp cho những chương trình cứu trợ nạn lụt miền trung Việt Nam. Ngoài những…

Xem tiếp ...

Thông báo I

Khóa học đào tạo cho các ban Đại Diện.

Văn Phòng Mục vụ của giáo hạt Frankfurt cho biết rằng Herr Heribert Schmitt sẽ đến hướng dẫn các ban Đại Diện của các cộng đoàn chúng ta cách thức làm việc. Ngày Thứ Bảy 05.11.2016 sẽ là…

Xem tiếp ...

Thông báo 10.2016

Thông Báo I

Khóa học đào tạo cho các ban Đại Diện.

Văn Phòng Mục vụ của giáo hạt Frankfurt sẽ phái một vài nhân viên đến với các cộng đoàn vùng chúng ta để hướng dẫn các ban Đại Diện cách thức làm việc. Ngày Thứ Bảy 05.11.2016 sẽ…

Xem tiếp ...