Thông Báo I

Luật ăn chay kiêng thịt Thứ Sáu Tuần Thánh 25.03.2016

Theo luật Giáo hội buộc mọi tín hữu từ 14. tuổi trở lên phải kiêng thịt, và từ 18 tuổi đến 60 tuổi phải ăn chay kiêng thịt.

Chia viêc cho Phụng Vụ Tuần Thánh…

Xem tiếp ...

Thông báo 02.2016

1. Luật ăn chay kiêng thịt Thư Tư Lễ Tro 10.02.2016

Theo luật Giáo hội buộc mọi tín hữu từ 14. tuổi trở lên phải kiêng thịt, và từ 18 tuổi đến 60 tuổi phải ăn chay kiêng thịt.

2. Có sự thay đổi về giờ lễ của…

Xem tiếp ...

Tâm thư Tuyên Úy Đoàn gửi toàn Dân Chúa Công Giáo Việt Nam nước Đức.

Giáo Hội Công Giáo chúng ta đã bước sang năm 2016 bằng Mùa Vọng chuẩn bị cho Lễ Chúa Giáng Sinh. Đặc biệt năm 2016 được Đức Thánh Cha Phanxicô cho cử hành Năm Thánh…

Xem tiếp ...

Các ca đoàn trong vùng sẽ phát triển trong năm nay việc học hỏi về tinh thần thánh nhạc. Chúng ta không chỉ dành thời giờ tập hát mà sẽ đào sâu hơn kho tàng thánh nhạc Việt Nam cũng như khám phá tinh thần thánh nhạc của Giáo Hội Công Giáo.

Xem tiếp ...