Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Chương Trình mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam

Thứ bảy ngày 22.05.2021

 16:30 giờ             Vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Do Giới trẻ TNCG phụ trách, nhưng các em luôn mong muốn quý vị cùng tham dự Thánh Lễ Trực tuyến qua:

- Zoom, Meeting-ID: 852 8381 4318 , Kenncode: TNCG

- Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web www.ldcg.de

 Chúa Nhật ngày 23.05.2021

 10:30 giờ:            Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

      tại nhà thờ St. Petrus-Canisius (Canisiusstraße 2, 45665 Recklinghausen)

                                Cha Peter Nguyễn Quân SVD chủ tể.

                                Trực tuyến qua:

-          Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web www.ldcg.de

-          Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen và và trang web www.ttmv.de

 14:00 giờ             Tĩnh tâm: Chủ đề về Đức Chúa Thánh Thần

tới 16:00 giờ      Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ, Dòng Tên (Jesuiten) tại Đức

                                Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giáo Sư tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

                                Trực tuyến qua:

-          Zoom, Meeting-ID: 637 417 1748, Kenncode: ldcg

-          Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web www.ldcg.de

Thứ Hai ngày 24.05.2021

 10:00 giờ:            Thánh Lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam

                                tại nhà thờ St. Aloysius (Schwyzer Str. 2-4, 13349 Berlin)

                                Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà chủ tế.

                                Trực tuyến qua:

  • Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web www.ldcg.de

-          Facebook: Giáo Xứ Thánh Gia Berlin

Ngoài ra sẽ có những tiết mục văn nghệ, phút cầu nguyện, v.v. do các em TNCG phụ trách. Mọi chi tiết về chương trình cuối tuần của Ngũ Tuần sẽ được thông báo trong những ngày tới trên trang web www.ldcg.de và trang facebook Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức.

Tuy là những Thánh Lễ sẽ được LĐCG phát trực tuyến, nhưng chúng tôi kêu gọi quý vị nếu điều kiện cho phép hãy tham dự các Thánh Lễ tại các nhà thờ của vùng tổ chức và của các cộng đoàn Đức.