Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Kính chuyển đến quý Ông Bà và Anh Chị Em tin nhắn của Cha Tuyên Úy:

„Sáng nay ba của cha Nam không thức dậy tuy vẫn thở. Notarzt đưa ba của cha lên Uniklinik Bonn. Vừa rồi  Uniklinik cho biết họ không làm gì được nữa. Bây giờ cha đến Uniklinik để ban bí tích Xức dầu. Cầu nguyện cho ba của cha Nam nhé“.

Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cầu nguyện cho ông Cố và xin Ông Bà và Anh Chị Em giúp phổ biến đến quý bà con trong Cộng Đoàn để mọi người cùng thêm lời cầu nguyện cho thân phụ của Cha. Chân thành cảm ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Kính thư

TM Ban Đại Diện

Nguyễn Văn Đoán