Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Chúng tôi rất đau buồn báo tin đến quý Ông Bà và Anh Chị Em. Thân phụ của Cha Tuyên úy chúng ta vừa mời qua đời tại bệnh viện ở Bonn. Tên thánh của ông Cố là Đa Minh. Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em thêm cầu nguyện cho linh hồn ông Cố Đa Minh mau được Chúa thương đón nhận vào nước hằng sống.

Xin Ông Bà và Anh Chị Em giúp phổ biến tin này đến quý bà con trong Cộng Đoàn để mọi người cùng thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Chân thành cảm ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Kính thư

TM Ban Đại Diện

Nguyễn Văn Đoán