Nhận được tin:

Ông Giuse Trần Huy Hoàng

(em họ của ông Phêrô Trần Đình Lý)

Sinh ngày 25.06.1953 tại Nghệ An - Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa ngày 02.06.2015 tại Schwäbisch-Hall - Đức

hưởng thọ 62 tuổi

Cộng đoàn xin chân thành chia buồn cùng Đại Gia Đình ông Trần Đình Lý -Chủ Tịch ban Đại Diện CĐCG Frankfurt & Phụ Cận.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse và toàn thể tang gia.

Thành Kính Phân Ưu.