Các cộng đoàn cộng giáo Việt Nam vùng Trung và Tây Nam Đức
nhận được tin

ông Phanxicô Xaviê Trần Công Hoàn

là thân phụ của cha Phanxicô Xaviê Trần Hữu Đức, cha xứ tại Wegberg, vừa ra đi trở về nhà cha trên trời vào ngày 28.01.2015 hưởng thọ 68 tuổi.

Chúng con xin thành thật phân ưu cùng cha Phanxicô Trần Hữu Đức và gia quyến. Xin Chúa đón nhận linh hồn ông Cố vào nước trời và an ủi gia quyến trong những giây phút khó khăn này.


Thành Kính Phân Ưu.
Lm. Dominik Trần Mạnh Nam SDB
T/m các cộng đoàn vùng Trung và Tây Nam Đức.

Trauerkarte_Deutsch_2015.02.02.pdf