Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Các cộng đoàn cộng giáo Việt Nam vùng Trung và Tây Nam Đức
nhận được tin

ông Phanxicô Xaviê Trần Công Hoàn

là thân phụ của cha Phanxicô Xaviê Trần Hữu Đức, cha xứ tại Wegberg, vừa ra đi trở về nhà cha trên trời vào ngày 28.01.2015 hưởng thọ 68 tuổi.

Chúng con xin thành thật phân ưu cùng cha Phanxicô Trần Hữu Đức và gia quyến. Xin Chúa đón nhận linh hồn ông Cố vào nước trời và an ủi gia quyến trong những giây phút khó khăn này.


Thành Kính Phân Ưu.
Lm. Dominik Trần Mạnh Nam SDB
T/m các cộng đoàn vùng Trung và Tây Nam Đức.

Trauerkarte_Deutsch_2015.02.02.pdf