Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Các cộng đoàn vùng Trung và Tây Nam Đức xin thành thực chia buồn với
cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy về sự ra đi của

bà Cố Maria Bùi Thị Mầu

vào ngày 02.02.2015 hưởng thọ 80 tuổi.

Trong niềm tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian, chúng con cầu nguyện xin Chúa đón nhận bà Cố trong vòng tay Ngài, và an ủi thân nhân gia quyến của cha trong những ngày này.


Kính
Lm. Dominik Trần Mạnh Nam
T/m Các cộng đoàn vùng Trung và Tây Nam Đức

Cao_Pho_Maria_Bui_Thi_Mau.pdf