Nhận được tin bà cố Maria Đinh Thị Thanh, thân mẫu của cha Gioan Đinh Xuân Minh vừa qua đời lúc 4g00 sáng ngày Chúa Nhật Lễ Lá 2015 tại Hố Nai, Biên Hoà, Việt Nam, con xin đại diện toàn thể các cộng đoàn trong vùng Trung và Tây Nam Đức thành thật phân ưu cùng cha. Chúng con xin hiệp ý với cha để cầu nguyện cho bà Cố được chóng hưởng mặt Chúa. Chúng con cũng xin Chúa nâng đỡ cha và gia quyến trong những giờ phút đau buồn này.

Kính

T/m các cộng đoàn vùng Trung và Tây Nam Đức

Lm Dominik Trần Mạnh Nam

Thông báo

Anh chị em trong cộng đoàn Frankfurt thân mến,

như anh chị em đã biết tin bà Cố Maria Đinh Thị Thanh, thân mẫu của cha Gioan Baotixita

Đinh Xuân Minh đã qua đời vào ngày 29.03.2015 tại Hố Nai Biên Hòa. Cha Đinh Xuân Minh

đã không thể gặp mặt mẹ và tham dự lễ an táng tại quê nhà.

Thứ Bảy sắp tới 11.04.2015 cha Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh sẽ dâng thánh lễ cầu hồn

cho thân mẫu tại

thánh đường St. Jakobus

Philipp Schnell Str. 55, 60437 Frankfurt.

Nếu anh chị em nào có thời giờ và điều kiện xin đến hiệp thông thánh lễ để cầu nguyện cho

linh hồn Maria và an ủi cha Minh trong hoàn cảnh đau buồn này.

Cha T/U

Dominik Trần Mạnh Nam