Với tâm tình nhớ ơn sâu xa đối với người ân nhân của thuyền nhân tỵ nạn người Việt Nam, cộng đoàn

công giáo Việt Nam vùng Trung và Tây Nam Đức thành kính phân ưu với bà quả phụ Christel

Neudeck sự ra đi về cõi đời đời của ông Dr. Rupert Neudeck vào sáng thứ Ba ngày 31.05.2016 hưởng

thọ 77 tuổi.

Ông Dr. Rupert Neudeck đã đi vào con tim của hàng triệu người trong nước Đức và trên thế giới qua

những hành động đã trở nên gương sáng „CỨU SỐNG CON NGƯỜI“.

Xin Thiên Chúa đón nhận người con của Chúa đã sống theo lời khuyên Phúc Âm trỏ nên NGƯỜI

SAMARITANO NHÂN HẬU. Xin Chúa trả công bội hậu cho ông trên nước trời.

Requiescat in pace

Thành Kính Phân Ưu.

T/m cộng đoàn

Lm Dominik Trần Mạnh Nam