Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần

 

Chồng, Anh, Cha, Em, Ông Nội của chúng tôi là:

Giuse TÔN QUANG TUẤN

anhTuan

Sinh ngày 04.04. năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam
Đã an nghỉ trong Chúa

ngày 14 tháng 06 năm 2016 tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

Hưởng thọ 72 tuổi

Tang lễ sẽ cử hành vào lúc 13:30 ngày 20 tháng 06 năm 2016.

Tại Friedhof Raunheim.

Main Str 25, 65479 Raunheim.

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO - Bà Quả Phụ Tôn Quang Tuấn nhủ danh Nguyễn Thị Tuyết

Các con:

 • Trưởng nam: Tôn quang Trị , vợ và các con
 • Thứ nam: Tôn Quang Trường và vợ 

Anh

 • Dương Chánh Đức, vợ và các con cháu, USA
 • Tôn Quang Diệu , vợ con và cháu, VN 
 • Tôn Quang Chiến, vợ con và cháu, VN

Chị:

 • Dương Xuân Lang, các con và cháu, VN
 • Dương Xuân Phượng, các con và cháu, VN

 • Tôn Ánh Nguyệt, các con và cháu, VN

Em:      

 • Tôn Thị Tuyết Mai, con và cháu
 • Tôn Quang Bình, vợ con và cháu, Đức Quốc  
 • Tôn Mỹ Trang, con và cháu, Pháp Quốc 

CÁO PHÓ NÀY THAY THIỆP TANG, XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU