Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

hinh mariadothitinh

Trong niềm tín thác và Đức Giêsu Kitô Phục Sinh

Gia đinh chúng con trân trọng kính báo

Bà cố Philomena Maria Đỗ Thị Tĩnh

Sinh ngày 03/03/1938, tại Hải Dương

Đã được Chúa thương gọi về lúc 13g10 ngày 7 tháng 6 năm 2016

(nhầm ngày 3 tháng 5 năm Bính Thân)

Hưởng thọ: 79 tuổi.  

 

 

 

 

 

Cáp phó Bà cố Philomena Maria Đỗ Thị Tĩnh