hinh mariadothitinh

Trong niềm tín thác và Đức Giêsu Kitô Phục Sinh

Gia đinh chúng con trân trọng kính báo

Bà cố Philomena Maria Đỗ Thị Tĩnh

Sinh ngày 03/03/1938, tại Hải Dương

Đã được Chúa thương gọi về lúc 13g10 ngày 7 tháng 6 năm 2016

(nhầm ngày 3 tháng 5 năm Bính Thân)

Hưởng thọ: 79 tuổi.  

 

 

 

 

 

Cáp phó Bà cố Philomena Maria Đỗ Thị Tĩnh