Các cộng đoàn chúng ta cám ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một hồng ân lớn trong năm nay, đó là chúng ta có cơ hội tĩnh tâm 3 ngày cực thánh từ Thứ Năm Tuần Thánh đến chiều Thứ Bảy Tuần Thánh. Cha Giuse Nguyễn Trọng Tước S.J. đã giúp cộng đoàn nhiều suy tư sâu sắc đi vào cuộc sống. Xin chân thành cám ơn cha Giuse Nguyễn Trọng Tước.

Với lòng quý mến các cộng đoàn chúng ta cách đặc biệt, cha Tước đã nhận lời cha Tuyên Úy để năm sau hướng dẫn cho chúng ta một khóa Linh Thao vào năm 2015.

Tết Ất Mùi 2015 tại Flörsheim

Tĩnh tâm tuần thánh toàn vùng 2015 - phần I

Tĩnh tâm tuần thánh toàn vùng 2015 - phần 2

Tĩnh tâm tuần thánh toàn vùng 2015 - phần 3

Lễ Giáng Sinh 2014 tại St. Anna