Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Niềm vui của tình yêu - Amoris Laetitia

Năm Thánh Lòng Thương Xót sắp kết thúc, nhưng việc sống Lòng Thương Xót vẫn luôn là động lực nền tảng, là cách thế và cũng là đích điểm của Dân mới của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Các Đức giám…

Xem tiếp ...

Duy Nhất và Thánh Thiện

Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Duy Nhất và Thánh Thiện

“Trong một cộng đồng Kitô hữu, chia rẽ là một trong những tội nặng nhất, bởi vì nó là dấu chỉ rằng đó không phải là công việc của Thiên Chúa, mà là công việc của…

Xem tiếp ...

Thiên Chúa Thiết Lập một Dân

Bài Giáo Lý I của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh:
Thiên Chúa Thiết Lập một Dân

“Thiên Chúa hình thành một dân bao gồm tất cả những ai nghe Lời Ngài và lên đường, tin tưởng vào Ngài: Đây là điều kiện duy nhất: tin tưởng vào Thiên Chúa. Nếu…

Xem tiếp ...

 Giáo huấn Hội thánh qua các hành động

VRNs (11.09.2014) -Sài Gòn- Theo Vatican ngày 10.09.2014, trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hằng tuần, ĐTC Phanxicô tiếp tục suy niệm về Hội thánh như là người mẹ, ngài giải thích rằng HT giáo dục chúng ta bằng những minh họa cụ thể làm thế nào để…

Xem tiếp ...