Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Đại Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria

Cũng như mọi năm Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache (viết tắt là GvKaM) thuộc Giáo Phận Limburg sẽ tổ chức ngày Lễ Mừng Kính Sinh Nhật Đức Mẹ. Năm nay đặc biệt là dịp kỷ niệm lần thứ 10 tại…

Xem tiếp ...

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN 03.09.2023

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em,

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nothgottes và mừng 25 năm Hồng Ân Khấn Dòng của Đan Sĩ Linh Mục M. Raphael Mai Quang Khoa:

Chúng con xin trân trọng kính mời quý Ông…

Xem tiếp ...

Cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Long đã được phép của giáo phận Köln để nghỉ hưu. Ngài sẽ chính thức nghỉ hưu vào ngày 30.09.2023. Chúng ta ghi ơn cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Long đã cùng vun xới đức tin với người giáo dân Việt Nam tại Đức Quốc,…

Xem tiếp ...

Cuối năm nay mọi cộng đoàn thuộc Giáo phận Limburg sẽ bầu lại Bầu Ban Đại Diện (BĐD). Các Cộng đoàn Việt nam Vùng Trung và Tây Nam Đức sẽ bầu lại BĐD vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay tùy theo ngày mà Cha Tuyên Úy…

Xem tiếp ...

Cộng đoàn công giáo Việt Nam Frankfurt kết thân với nhà Đức Mẹ La Vang – Fatima tại thánh địa Fatima Bồ Đào Nha.

Ngày Chúa Nhật 17.07.2022 vừa qua tại nhà thờ St. Anna Frankfurt cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Frankfurt đã ký tên xin kết thân…

Xem tiếp ...