Anh chị em thân mến,

Lúc này phong trào đi hành hương đang lên cao. Phần lớn anh chị em công giáo Việt Nam sống tại Đức đã biết rành nơi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức là tại đâu, tại Fatima là tại đâu. Nhiều người cũng biết rành Roma hơn các linh mục Việt Nam tại nước Việt Nam. Lúc này nhiều anh chị em còn đang sắp xếp để trong những thời gian tới sẽ đi đất thánh. Đối với nhiều người, không một vùng đất hành hương nào có thể gọi là quá xa đối với họ nữa. Thế nhưng bước chân đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật sao mà xa quá, sắp xếp thời gian đi lễ Chúa Nhật sao mà khó quá, luôn bị ngăn trở trầm trọng.  

Đức Thánh Cha trong buổi triều yết ngày 21.08 vừa qua đã cảnh cáo giáo dân chúng ta không được phép đi nhà thờ như kiểu du khách đi tham quan. Đi nhà thờ chỉ khi nào hứng. Đi nhà thờ  chỉ khi cảm thấy có cái gì hay hay. Còn nếu không thấy hứng hoặc không thấy có gì hay ho thì ở nhà với luận điệu „đạo tại tâm”.  Đó không phải là cách thờ phượng mà Chúa muốn. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng việc đến nhà thờ để thờ phượng Chúa là bổn phận thờ phượng Chúa trong cộng đoàn. Có cùng nhau thờ phượng Chúa trong cộng đoàn thì mới triển nở tình yêu cận nhân, phát triển tình bác ái, giống như cộng đoàn tiên khởi Giêrusalem đã đạt được. Một trong những dấu hiệu cho thấy chúng ta thực thi ý Chúa là chúng ta thờ phượng Chúa trong cộng đoàn.

Anh chị em thân mến, ngoài ra đời sống cộng đoàn công giáo là một ơn lớn Chúa ban cho chúng ta. Anh chị em có nhận thấy là người Việt hải ngoại của chúng ta đang lo lắng cho số mệnh nước Việt Nam chúng ta, trong khi người Việt trong nước thì mong mỏi người Việt hải ngoại sẽ làm gì cho họ để thoát khỏi nguy hiểm. Người Việt hải ngoại chúng ta sẽ không có thể làm gì cho quê hương nếu không có sự đoàn kết chặt chẽ với nhau.  Đối với người công giáo chúng ta, chúng ta có được cộng đoàn Việt Nam. Đây là mội trường để chúng ta thực tập đoàn kết yêu thương. Chỉ khi nào chúng ta đạt được sự đoàn kết yêu thương trong từng cộng đoàn, chúng ta mới hy vọng là sẽ giúp được quê hương đất nước khôi phục nhân phẩm con người.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhất là trong ngày tôn kính Thánh Giá Chúa.

Thân mến,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam