Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Anh chị em thân mến,

Khí hậu nóng nảy của mùa hè cũng như ánh nắng chói chan làm cho cuộc sống chúng ta phấn khởi lên trong những ngày này. Xã hội cũng như muốn trỗi dậy sau những năm bị dịch bệnh đè nặng. Những dấu hiệu này cũng cho thấy rằng giờ đây chúng ta cũng cần tổ chức lại cuộc sống để cuộc đời chúng ta lấy lại ý nghĩa sông. Cần phải dũng cảm lên.

Hiện thời chúng ta đang phải đương đầu với nhiều khủng hoảng: khủng hoảng về an ninh, khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về công ăn việc làm, đe dọa đình công. Và trong số đó cũng có khủng hoảng của Giáo Hội. Chúng ta cần thấy là, để cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa, chúng ta sẽ không ngồi đó để lập lại những gì người ta gây khủng hoảng, nhưng hãy làm cho đời sống Kito giáo của chúng ta trở nên đáng yêu, đáng sống. Chúng ta cần tham gia nhiều hơn vào đời sống cộng đoàn.

Đặc biệt năm nay chúng ta sẽ bầu lại các ban đại diện cộng đoàn. Trong điều kiện để bầu ban đại diện cộng đoàn, cần phải có những người ứng cử. Chúng ta cần hiểu rõ việc ứng cử. Ứng cử không phải là để đấu tranh với người khác để mình về nhất về nhì. Nhưng ứng cử là để tỏ sự sẵn sàng của mình, nếu cộng đoàn cần đến mình, thì mình sẵn sàng phục vụ.

Ứng cử để tránh tình trạng là cộng đoàn ra sức tìm người đại diện, tìm được rồi, khi hỏi đương sự, đương sự lại từ chối. Thế là cộng đoàn lại phải tìm lại từ đầu. Khi ứng cử, chúng ta đặt mình trong sự quan phòng của Chúa, để đáp ứng tiếng gọi của Chúa trong việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kito nơi cộng đoàn của mình.  Mong rằng anh chị em sẵn sàng đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa.

Cầu chúc anh chị em được sống một mùa hè vui khỏe, tìm lại sức lực cho cuộc sống.

Xin Chúa chúc lành cho gia đình anh chị em.  

Mến.

Cha T/U

Dominik Trần Mạnh Nam  Dominik Trần Manh Nam