„Hạnh phúc đầu tiên của một đứa trẻ, chính là nó ý thức được rằng, nó đang được yêu thương” (thánh Don Bosco)

„Thật là hạnh phúc, khi yêu thương con cái. Và hạnh phúc hơn nữa, khi được con cái yêu thương“. (vô danh)

„Một con người có thể là cô đơn, mặc dù con người ấy được nhiều người yêu mến, nếu như con người ấy không là „người yêu quý nhất“ của một ai đó.“ (Anna Frank)

„Nếu bạn đang yêu và đang được yêu, đó là bạn đang sống.“ (vô danh)

„Con người được tạo dựng để được yêu thương. Đồ vật được tạo dựng để được xử dụng. Nỗi bất hạnh của nhân loại do bởi người ta đổi ngược: Đồ vật được yêu mến và con người bị xử dụng.” (vô danh)

„Hạnh phúc, khi một người được yêu mến, cho dù người đó như thế nào đi nữa“ (Francois Lelord)

„Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.“ (Gioan 3,16)