Đó là đêm Chúa nhật tháng Chín và hầu hết mọi người đều đang ngủ khi một đám lửa nhỏ bùng phát tại xưởng bánh của Thomas Farriner ở đường Pudding Lane. Chẳng bao lâu, ngọn lửa lan rộng từ nhà này đến nhà khác và thành phố Luân Đôn bị nhấn chìm trong trận Đại Hỏa Hoạn năm 1666. Hơn 70,000 người trở thành vô gia cư bởi ngọn lửa đã san bằng 4/5 diện tích thành phố. Sự tàn phá khủng khiếp đến từ ngọn lửa nhỏ.

Những lời nói dại dột cũng có sức tàn phá mạnh mẽ giống như “ngọn lửa hừng” (Châm. 16:27) và những vũ khí chết người như “tên gây chết chóc” (26:18) trong chiến tranh vậy. Chúa Jêsus cho biết lời nói của chúng ta phát xuất từ tấm lòng và bày tỏ con người bên trong của chúng ta là thiện hay ác. “Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra” (Lu-ca 6:45). Bạn sẽ dùng lời nói như thế nào để làm vui lòng Chúa và đem phước hạnh đến cho người khác?